Pomůžeme vám
získat dotace

Díky dotačním programům jsme ušetřili našim zákazníkům již desítky milionů korun.

Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt

Aktuální dotace

Dotační titul PSOV PK 2024 (Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2024)

Účel dotace:

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství.

Dotace je určená pro:
  • Obce do 2000 obyvatel. Dotace ve výši 100 - 500 tis. Kč.
  • Obce nad 2000 obyvatel, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel. Dotace ve výši 100 - 300 tis. Kč.
  • Obce oceněné v soutěži Vesnice roku PK 2023 (stuhou, Cenou hejtmana, Cenou RPK) a v soutěži O nejlepší kroniku PK 2023 (1. - 3. místem). Dotace ve výši 100 - 700 tis. Kč.

Počet obyvatel = počet obyvatel celé obce, NE místní části, ve které je akce realizována.

Max. podíl dotace na celkových nákladech akce 70 %.

Termín pro podání žádostí:

Od 1. 2. 2024 do 15. 2. 2024.

Předpokládaný objem financí:

115 000 000 Kč

Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci:

700 000 Kč

Článek o dotaci:

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/13821-plzensky-kraj-rozdeli-rekordni-sumu-120-milionu-korun-nejmensim-obcim-v-programu-obnovy-venkova.html

Z našeho sortimentu lze získat dotaci na tyto produkty

Nabízíme

  • Pomoc se zpracováním potřebných podkladů pro žádost o dotaci. Zpracování technického i cenového řešení zdarma.
  • Propojení s profesionální poradenskou agenturu, jedná-li se o náročné projekty.

 

Mohlo by Vás zajímat

Sortiment / Reference / Kontakt