Bezpečnostní kamerové systémy

Kam instalovat kamerové systémy? 

Kamery se instalují do měst a obcí s vysokou koncentrací obyvatel a návštěvníků do míst, v nichž je dlouhodobě registrován vysoký počet trestných činů, tzv. pouliční kriminalita a přestupky proti majetku a veřejnému pořádku.

Kamerové systémy se nejčastěji používají k monitorování nádraží, velkých pracovišť, obchodních zón, náměstí a dalších míst, kde jsou soustředěny kulturní, komerční, společenské instituce a dopravní uzly. 

Kamerové systémy fungují také jako informační zařízení - zejména v dopravním zpravodajství jsou hojně využívané.

Proč instalovat bezpečnostní kamerové systémy? 

Bezpečnostní kamerové systémy jsou také určitým psychologickým prvkem. Lidé se ve městě cítí bezpečněji a lépe, vědí - li, že jsou ulice střeženy bezpečnostními kamerami. Kamerové systémy také pomáhají odhalit identitu výtržníků a zlepšují statistiku objasněných případů. 

kam1 kam2