Radary, radar na měření rychlosti

Informační panely pro měření vozidel slouží k zobrazování rychlosti projíždějícího vozidla na velkoplošný displej. Podávají řidiči vozidla, které se k panelu blíží informaci o jeho rychlosti a tím v konečném důsledku způsobí snížení rychlosti.

Reakce řidiče je ve velké většině způsobená vědomím jakou rychlostí by se měl na daném úseku pohybovat. Poté co uvidí svojí skutečnou rychlost, většinou zpomalí, protože si v té chvíli není jist, zda není měřen s pořízením záznamu. Zejména při použití makety kamery. Radar působí především psychologicky a ovlivňuje dodržování a snižování rychlosti.

 

RADARY IPR

RADARY DR

RADARY RadarDisplay 

ipr20
ipr11 
ipr10
dr300j400j
dr300
drdtidr kola 
dr 400vr
rd230 11
rd280plus 11

Více informací

Více informací 

Více informací

 

Naše společnost realizovala v ČR a SR více než 300 kusů ukazatelů rychlosti jedoucích vozidel